חיפוש באתר

טפסים

טופס ביטול השתתפות בחוג/פעילות/קייטנה

הנחיות למילוי הטופס:

1. הביטולים ייעשו בהודעה מראש במתנ"ס בטופס בקשה לביטול חוג/פעילות.
2. ישנה אפשרות לשלוח את הטופס לדוא"ל בכתובת first@013net.net. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס הביטול במזכירות בטל: 04-6797888
3. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר וחתום ע"י המתנ"ס ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא.
4. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
5. ניתן לבטל חוג עד סוף חודש דצמבר, הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.
6. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה- 30 לחודש דצמבר 2018.
לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות, למעט סיבה בריאותית בצירוף אישור מתאים מרופא.
7. במקרה של פציעה או מחלה ממושכת יש להביא אישור רפואי מתאים. עם חזרתו של המשתתף לחוג יש להביא אישור רפואי המתיר את השתתפותו.
8. במקרים של חוגים קצרים (3-5 חודשים) יתאפשרו ביטולים בחודש הראשון בלבד.
9. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש ובתיאום מראש. במקרה של עזיבה לא יוחזר הכסף עבור תקופת ההתנסות.
10. אי הופעה לחוג אינה פוטרת את המשתתף מתשלום.
11. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

 

שימו לב! השדות הינם חובה למילוי מלבד החלק לשימוש המשרד - אישור מנכ”ל המתנסים שאותו אין צורך למלא!

 

התשלום בוצע ב
חתימת המבקש/ת
לשימוש המשרד בלבד - אישור מנכ”ל המתנסים
החזר כספי נעשה ע”י
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות